Stop waiting for things to happen – go out and make them happen.

25

If you knew all the amazing things you are capable of…..You would ask yourself for your own autograph.

29

If you think you are too small to make a difference, you haven´t spent a night with a mosquito.

3

If you don´t act foolish while you are young, you won´t have anything to smile about when you´re older.

40

Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent.

45

Do what you can - with what you have  - where you are.

23

Believe in your dreams and they MAY come true. Believe in yourself and they WILL come true.

28

To get something you have never had, - you have to do something you have never done.

42

Giving up doesn´t always mean you are weak, sometimes it means that you are strong enough to let go.

26

One of the hardest decisions you´ll ever face in life - is choosing whether to walk away or try harder.

12

Sometimes people with the worst pasts can create the best futures.

46

Love me when I least deserve it, because that is when I need it the most.

34

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

1

Be a voice – not an echo.

17

There are no failures, just experiences and your reactions to them.

32

Being challenged in life is inevitable, being defeated is optionel.

36

Follow your heart – but take your brain with you!

7

We have the power to choose – use it wisely!

44

Don´t be pushed by your problems. Be led by your dreams.

8

Never be afraid to try something new. Remember  - amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

13

Stop holding on to what hurts and make room for what feels good.

19

Let your past make you better – not bitter!

38

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

11

Decide that you want it more than you are afraid of it.

39

Life is a roller coaster. You can either scream every time you hit a bump - or you can throw your hands up in the air and enjoy the ride.

27

You have the power to say –“this is NOT how my story will end”.

5

No matter how dirty your past is – Your future is still spotless!

21

You can´t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

20

Dream it. Wish it. Do it.

51

You don´t have to be great to start, - you have to start to be great!

35

When you stop chasing the wrong things, you give the right things a chance to catch you.

14

I´m not telling you it is going to be easy, I´m telling you it´s going to be worth it.

24

Promote what you love instead of bashing what you hate.

10

Stop saying “I wish” – start saying “I will”…

49

Never be afraid to try something new. Remember  - amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

2

Those who never believe in magic will never find it.

6

You are responsible for the talent that has been entrusted to you.

30

When life knocks you down to the ground – roll over, and look at the stars.

16

If it doesn´t challenge you, it doesn´t change you.

18

A journey of a thousand miles begins with a single step.

33

Courage does not always roar. Sometimes courage is the quit voice at the end of the day saying: “I will try again tomorrow”.

41

Don´t look back – you are not going that way.

37

Everyone who ever get anywhere had been told many times they´d get nowhere.

48

Winners never quit. Quitters never win.

47

The one who falls and gets up is so much stronger than the one who never fell.

4

If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn – no one can stop you!

22

A good choice today will lead to a better tomorrow.

43

Everyone you meet comes with a baggage – find someone who loves you enough to help you unpack.

15

You never know how strong you are, until being strong is the only choice you have.

31

Success is getting what you want – Happiness is liking what you get.

50

Velkommen

Vædderbos Skole og Uddannelsescenter har en række forskellige undervisningstilbud med integreret behandling til udsatte børn og unge, som har socio-emotionelle vanskeligheder i en sådan grad, at de ikke kan inkluderes i ordinære skole- og uddannelsestilbud.

Overordnet set udgør vores målgruppe børn og unge, mellem 10 og 25 år, med en ujævn social, personlig og faglig udviklingsprofil, og som på forskellig vis lever med konsekvenserne af et mangelfuldt opvækstmiljø, omsorgssvigt og ofte også diagnoser som f.eks. ADHD, tilknytnings- eller personlighedsforstyrrelser og lignende.

Elever og studerende har det tilfælles, at de alle har en meget begrænset evne til selv- og affektregulering, ofte med udad reagerende, voldelig, misbrugende og selvskadende adfærd til følge.

Målgruppen er desuden karakteriseret ved at have en skolehistorik med mange skift og nederlag, hvilket fordrer et særligt anerkendende og støttende læringsmiljø med mulighed for vidtgående, kompenserende specialundervisning. Vi tilrettelægger og afstemmer både undervisning og behandling, så det passer præcist til den enkeltes helt særlige behov.

3

If you think you are too small to make a difference, you haven´t spent a night with a mosquito.

Vædderbos Skole og
Uddannelsescenter

H. C. Ørsteds Vej 2
7900 Nykøbing

Skolens mobil:

Tel. 51 71 58 54

Lærerværelset

Tel. 97 72 07 16

STU Mobil:

Tel. 24 81 91 57

Mandag til torsdag fra 8.30 til 15.30.
Fredag fra 8.30 til 14.15.

Vædderbos Skole og
Uddannelsescenter er
en afdeling under det
socialpædagogiske
opholdssted Vædderbo. 
 
 


Vædderbos skole hører under det socialpædagogiske opholdssted Vædderbo. www.vadderbo.dkwww.paarettekurs.dkwww.vaedderbosskoleoguddannelsescenter.dk

JoomShaper