You can´t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

20

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

11

If you think you are too small to make a difference, you haven´t spent a night with a mosquito.

3

Decide that you want it more than you are afraid of it.

39

You are responsible for the talent that has been entrusted to you.

30

Giving up doesn´t always mean you are weak, sometimes it means that you are strong enough to let go.

26

Being challenged in life is inevitable, being defeated is optionel.

36

If you don´t act foolish while you are young, you won´t have anything to smile about when you´re older.

40

Do what you can - with what you have  - where you are.

23

A good choice today will lead to a better tomorrow.

43

Be a voice – not an echo.

17

What defines us is how well we rise after falling.

9

Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent.

45

If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn – no one can stop you!

22

Stop holding on to what hurts and make room for what feels good.

19

Those who never believe in magic will never find it.

6

Dream it. Wish it. Do it.

51

Everyone you meet comes with a baggage – find someone who loves you enough to help you unpack.

15

Never be afraid to try something new. Remember  - amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

2

Follow your heart – but take your brain with you!

7

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

1

Everyone who ever get anywhere had been told many times they´d get nowhere.

48

The one who falls and gets up is so much stronger than the one who never fell.

4

There are no failures, just experiences and your reactions to them.

32

We have the power to choose – use it wisely!

44

Don´t be pushed by your problems. Be led by your dreams.

8

Life is a roller coaster. You can either scream every time you hit a bump - or you can throw your hands up in the air and enjoy the ride.

27

You don´t have to be great to start, - you have to start to be great!

35

Never be afraid to try something new. Remember  - amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

13

Courage does not always roar. Sometimes courage is the quit voice at the end of the day saying: “I will try again tomorrow”.

41

If it doesn´t challenge you, it doesn´t change you.

18

Winners never quit. Quitters never win.

47

Let your past make you better – not bitter!

38

Believe in your dreams and they MAY come true. Believe in yourself and they WILL come true.

28

One of the hardest decisions you´ll ever face in life - is choosing whether to walk away or try harder.

12

You never know how strong you are, until being strong is the only choice you have.

31

A journey of a thousand miles begins with a single step.

33

Promote what you love instead of bashing what you hate.

10

Don´t look back – you are not going that way.

37

You have the power to say –“this is NOT how my story will end”.

5

To get something you have never had, - you have to do something you have never done.

42

If you knew all the amazing things you are capable of…..You would ask yourself for your own autograph.

29

Success is getting what you want – Happiness is liking what you get.

50

When you stop chasing the wrong things, you give the right things a chance to catch you.

14

No matter how dirty your past is – Your future is still spotless!

21

I´m not telling you it is going to be easy, I´m telling you it´s going to be worth it.

24

Stop saying “I wish” – start saying “I will”…

49

Sometimes people with the worst pasts can create the best futures.

46

Stop waiting for things to happen – go out and make them happen.

25

When life knocks you down to the ground – roll over, and look at the stars.

16

Velkommen

Vædderbos Skole og Uddannelsescenter har en række forskellige undervisningstilbud med integreret behandling til udsatte børn og unge, som har socio-emotionelle vanskeligheder i en sådan grad, at de ikke kan inkluderes i ordinære skole- og uddannelsestilbud.

Overordnet set udgør vores målgruppe børn og unge, mellem 10 og 25 år, med en ujævn social, personlig og faglig udviklingsprofil, og som på forskellig vis lever med konsekvenserne af et mangelfuldt opvækstmiljø, omsorgssvigt og ofte også diagnoser som f.eks. ADHD, tilknytnings- eller personlighedsforstyrrelser og lignende.

Elever og studerende har det tilfælles, at de alle har en meget begrænset evne til selv- og affektregulering, ofte med udad reagerende, voldelig, misbrugende og selvskadende adfærd til følge.

Målgruppen er desuden karakteriseret ved at have en skolehistorik med mange skift og nederlag, hvilket fordrer et særligt anerkendende og støttende læringsmiljø med mulighed for vidtgående, kompenserende specialundervisning. Vi tilrettelægger og afstemmer både undervisning og behandling, så det passer præcist til den enkeltes helt særlige behov.

11

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

Vædderbos Skole og
Uddannelsescenter

H. C. Ørsteds Vej 2
7900 Nykøbing

Skolens mobil:

Tel. 51 71 58 54

Lærerværelset

Tel. 97 72 07 16

STU Mobil:

Tel. 24 81 91 57

Mandag til torsdag fra 8.30 til 15.30.
Fredag fra 8.30 til 14.15.

Vædderbos Skole og
Uddannelsescenter er
en afdeling under det
socialpædagogiske
opholdssted Vædderbo. 
 
 


Vædderbos skole hører under det socialpædagogiske opholdssted Vædderbo. www.vadderbo.dkwww.paarettekurs.dkwww.vaedderbosskoleoguddannelsescenter.dk

JoomShaper