Follow your heart – but take your brain with you!

7

Let your past make you better – not bitter!

38

If it doesn´t challenge you, it doesn´t change you.

18

Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent.

45

You don´t have to be great to start, - you have to start to be great!

35

One of the hardest decisions you´ll ever face in life - is choosing whether to walk away or try harder.

12

You can´t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

20

If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn – no one can stop you!

22

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

11

Giving up doesn´t always mean you are weak, sometimes it means that you are strong enough to let go.

26

If you don´t act foolish while you are young, you won´t have anything to smile about when you´re older.

40

I´m not telling you it is going to be easy, I´m telling you it´s going to be worth it.

24

A journey of a thousand miles begins with a single step.

33

If you think you are too small to make a difference, you haven´t spent a night with a mosquito.

3

Success is getting what you want – Happiness is liking what you get.

50

Don´t be pushed by your problems. Be led by your dreams.

8

What defines us is how well we rise after falling.

9

If you knew all the amazing things you are capable of…..You would ask yourself for your own autograph.

29

Stop saying “I wish” – start saying “I will”…

49

Dream it. Wish it. Do it.

51

Courage does not always roar. Sometimes courage is the quit voice at the end of the day saying: “I will try again tomorrow”.

41

Sometimes people with the worst pasts can create the best futures.

46

Everyone who ever get anywhere had been told many times they´d get nowhere.

48

To get something you have never had, - you have to do something you have never done.

42

You never know how strong you are, until being strong is the only choice you have.

31

Be a voice – not an echo.

17

The one who falls and gets up is so much stronger than the one who never fell.

4

Never be afraid to try something new. Remember  - amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

2

When you stop chasing the wrong things, you give the right things a chance to catch you.

14

We have the power to choose – use it wisely!

44

Promote what you love instead of bashing what you hate.

10

Being challenged in life is inevitable, being defeated is optionel.

36

Stop holding on to what hurts and make room for what feels good.

19

Life is a roller coaster. You can either scream every time you hit a bump - or you can throw your hands up in the air and enjoy the ride.

27

No matter how dirty your past is – Your future is still spotless!

21

There are no failures, just experiences and your reactions to them.

32

Do what you can - with what you have  - where you are.

23

Stop waiting for things to happen – go out and make them happen.

25

Don´t look back – you are not going that way.

37

When life knocks you down to the ground – roll over, and look at the stars.

16

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

1

Decide that you want it more than you are afraid of it.

39

You are responsible for the talent that has been entrusted to you.

30

Believe in your dreams and they MAY come true. Believe in yourself and they WILL come true.

28

You have the power to say –“this is NOT how my story will end”.

5

Everyone you meet comes with a baggage – find someone who loves you enough to help you unpack.

15

Winners never quit. Quitters never win.

47

Those who never believe in magic will never find it.

6

Love me when I least deserve it, because that is when I need it the most.

34

Never be afraid to try something new. Remember  - amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

13

Hverdagen

  • Den studerende mødes hver dag med anerkendelse og respekt. Underviserne sørger for, at den studerende kan føle sig tryg og har støtte til at blive en del af fællesskabet.  

  • Det vægtes højt, at de studerende får en positiv og tæt relation til underviserne og de andre studerende.  

  • Hverdagen for den studerende vil være varieret, alt afhængig af om undervisningen består af erhvervstræning, teoretisk opkvalificering eller almendannende undervisning. På trods af den varierende undervisning, vil hverdagen være struktureret for at skabe ro og balance for den enkelte studerende.

  • Skemaet er individuelt planlagt og fleksibel i forhold til den studerendes mål og behov.  

  • Der serveres fælles formiddagskaffe samt frokost.

  • Der tilbydes forskellige aktiviteter i pauserne, såsom bordtennis, dart, spil og Nintendo Wii, hvor underviserne altid er deltagende og vejledende i forhold til det sociale sammenspil.

  • Undervisningen gennemføres ud fra den enkelte studerende studieplan/semesterplan, der er tilrettelagt med afsæt i den studerende kompetencer og potentialer. Ligeledes er undervisningen tilrettelagt ud fra den studerende interesser og overordnede mål med uddannelsen.

  • Der undervises som udgangspunkt på hold af max. 5 studerende, dog undervises der efter behov på mindre hold.

  • Alle studerende får stillet en iPad og en computer til rådighed til brug i undervisningen.

  • Sygdom/fravær meldes til vejlederen.

Vædderbos Skole og
Uddannelsescenter

H. C. Ørsteds Vej 2
7900 Nykøbing

Skolens mobil:

Tel. 51 71 58 54

Lærerværelset

Tel. 97 72 07 16

STU Mobil:

Tel. 24 81 91 57

Mandag til torsdag fra 8.30 til 15.30.
Fredag fra 8.30 til 14.15.

Vædderbos Skole og
Uddannelsescenter er
en afdeling under det
socialpædagogiske
opholdssted Vædderbo. 
 
 


Vædderbos skole hører under det socialpædagogiske opholdssted Vædderbo. www.vadderbo.dkwww.paarettekurs.dkwww.vaedderbosskoleoguddannelsescenter.dk

JoomShaper