You are responsible for the talent that has been entrusted to you.

30

We have the power to choose – use it wisely!

44

Never be afraid to try something new. Remember  - amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

2

You have the power to say –“this is NOT how my story will end”.

5

Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent.

45

Stop saying “I wish” – start saying “I will”…

49

When life knocks you down to the ground – roll over, and look at the stars.

16

The one who falls and gets up is so much stronger than the one who never fell.

4

Do what you can - with what you have  - where you are.

23

Stop waiting for things to happen – go out and make them happen.

25

If you think you are too small to make a difference, you haven´t spent a night with a mosquito.

3

Love me when I least deserve it, because that is when I need it the most.

34

What defines us is how well we rise after falling.

9

You don´t have to be great to start, - you have to start to be great!

35

Everyone you meet comes with a baggage – find someone who loves you enough to help you unpack.

15

Follow your heart – but take your brain with you!

7

A journey of a thousand miles begins with a single step.

33

A good choice today will lead to a better tomorrow.

43

Sometimes people with the worst pasts can create the best futures.

46

Success is getting what you want – Happiness is liking what you get.

50

Courage does not always roar. Sometimes courage is the quit voice at the end of the day saying: “I will try again tomorrow”.

41

Life is a roller coaster. You can either scream every time you hit a bump - or you can throw your hands up in the air and enjoy the ride.

27

When you stop chasing the wrong things, you give the right things a chance to catch you.

14

If you knew all the amazing things you are capable of…..You would ask yourself for your own autograph.

29

There are no failures, just experiences and your reactions to them.

32

You can´t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

20

Don´t look back – you are not going that way.

37

Winners never quit. Quitters never win.

47

Stop holding on to what hurts and make room for what feels good.

19

Dream it. Wish it. Do it.

51

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

1

Let your past make you better – not bitter!

38

Being challenged in life is inevitable, being defeated is optionel.

36

You never know how strong you are, until being strong is the only choice you have.

31

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

11

If you don´t act foolish while you are young, you won´t have anything to smile about when you´re older.

40

Decide that you want it more than you are afraid of it.

39

Believe in your dreams and they MAY come true. Believe in yourself and they WILL come true.

28

If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn – no one can stop you!

22

I´m not telling you it is going to be easy, I´m telling you it´s going to be worth it.

24

Everyone who ever get anywhere had been told many times they´d get nowhere.

48

One of the hardest decisions you´ll ever face in life - is choosing whether to walk away or try harder.

12

Giving up doesn´t always mean you are weak, sometimes it means that you are strong enough to let go.

26

If it doesn´t challenge you, it doesn´t change you.

18

Don´t be pushed by your problems. Be led by your dreams.

8

Be a voice – not an echo.

17

No matter how dirty your past is – Your future is still spotless!

21

Those who never believe in magic will never find it.

6

Promote what you love instead of bashing what you hate.

10

To get something you have never had, - you have to do something you have never done.

42

Hverdagen

  • Den studerende mødes hver dag med anerkendelse og respekt. Underviserne sørger for, at den studerende kan føle sig tryg og har støtte til at blive en del af fællesskabet.  

  • Det vægtes højt, at de studerende får en positiv og tæt relation til underviserne og de andre studerende.  

  • Hverdagen for den studerende vil være varieret, alt afhængig af om undervisningen består af erhvervstræning, teoretisk opkvalificering eller almendannende undervisning. På trods af den varierende undervisning, vil hverdagen være struktureret for at skabe ro og balance for den enkelte studerende.

  • Skemaet er individuelt planlagt og fleksibel i forhold til den studerendes mål og behov.  

  • Der serveres fælles formiddagskaffe samt frokost.

  • Der tilbydes forskellige aktiviteter i pauserne, såsom bordtennis, dart, spil og Nintendo Wii, hvor underviserne altid er deltagende og vejledende i forhold til det sociale sammenspil.

  • Undervisningen gennemføres ud fra den enkelte studerende studieplan/semesterplan, der er tilrettelagt med afsæt i den studerende kompetencer og potentialer. Ligeledes er undervisningen tilrettelagt ud fra den studerende interesser og overordnede mål med uddannelsen.

  • Der undervises som udgangspunkt på hold af max. 5 studerende, dog undervises der efter behov på mindre hold.

  • Alle studerende får stillet en iPad og en computer til rådighed til brug i undervisningen.

  • Sygdom/fravær meldes til vejlederen.

Vædderbos Skole og
Uddannelsescenter

H. C. Ørsteds Vej 2
7900 Nykøbing

Skolens mobil:

Tel. 51 71 58 54

Lærerværelset

Tel. 97 72 07 16

STU Mobil:

Tel. 24 81 91 57

Mandag til torsdag fra 8.30 til 15.30.
Fredag fra 8.30 til 14.15.

Vædderbos Skole og
Uddannelsescenter er
en afdeling under det
socialpædagogiske
opholdssted Vædderbo. 
 
 


Vædderbos skole hører under det socialpædagogiske opholdssted Vædderbo. www.vadderbo.dkwww.paarettekurs.dkwww.vaedderbosskoleoguddannelsescenter.dk

JoomShaper