Promote what you love instead of bashing what you hate.

10

You can´t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

20

Let your past make you better – not bitter!

38

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

11

Never be afraid to try something new. Remember  - amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

2

Be a voice – not an echo.

17

You have the power to say –“this is NOT how my story will end”.

5

If you knew all the amazing things you are capable of…..You would ask yourself for your own autograph.

29

Success is getting what you want – Happiness is liking what you get.

50

Being challenged in life is inevitable, being defeated is optionel.

36

Everyone who ever get anywhere had been told many times they´d get nowhere.

48

Even if you don´t have the power to choose where you come from, you can always choose where to go from here.

1

One of the hardest decisions you´ll ever face in life - is choosing whether to walk away or try harder.

12

Don´t be pushed by your problems. Be led by your dreams.

8

Never be afraid to try something new. Remember  - amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

13

No matter how dirty your past is – Your future is still spotless!

21

Stop waiting for things to happen – go out and make them happen.

25

Everyone you meet comes with a baggage – find someone who loves you enough to help you unpack.

15

If you don´t act foolish while you are young, you won´t have anything to smile about when you´re older.

40

A journey of a thousand miles begins with a single step.

33

There are no failures, just experiences and your reactions to them.

32

You are responsible for the talent that has been entrusted to you.

30

Life is a roller coaster. You can either scream every time you hit a bump - or you can throw your hands up in the air and enjoy the ride.

27

Sometimes people with the worst pasts can create the best futures.

46

Don´t look back – you are not going that way.

37

Follow your heart – but take your brain with you!

7

If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn – no one can stop you!

22

I´m not telling you it is going to be easy, I´m telling you it´s going to be worth it.

24

Dream it. Wish it. Do it.

51

Stop holding on to what hurts and make room for what feels good.

19

Love me when I least deserve it, because that is when I need it the most.

34

When you stop chasing the wrong things, you give the right things a chance to catch you.

14

A good choice today will lead to a better tomorrow.

43

Decide that you want it more than you are afraid of it.

39

Believe in your dreams and they MAY come true. Believe in yourself and they WILL come true.

28

Winners never quit. Quitters never win.

47

Stop saying “I wish” – start saying “I will”…

49

Those who never believe in magic will never find it.

6

Courage does not always roar. Sometimes courage is the quit voice at the end of the day saying: “I will try again tomorrow”.

41

You don´t have to be great to start, - you have to start to be great!

35

To get something you have never had, - you have to do something you have never done.

42

If you think you are too small to make a difference, you haven´t spent a night with a mosquito.

3

When life knocks you down to the ground – roll over, and look at the stars.

16

Do what you can - with what you have  - where you are.

23

Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent.

45

Giving up doesn´t always mean you are weak, sometimes it means that you are strong enough to let go.

26

The one who falls and gets up is so much stronger than the one who never fell.

4

You never know how strong you are, until being strong is the only choice you have.

31

If it doesn´t challenge you, it doesn´t change you.

18

What defines us is how well we rise after falling.

9

Menneskesyn - pædagogisk og behandlingsmæssigt afsæt

Gennem et anerkendende læringsmiljø skaber vi betingelser for den enkelte elev eller studerende, så denne kan få mulighed for at møde sig selv på en ny måde, så indre personlig og social udvikling, læring og forandring bliver mulig. Det er vores mål, at den enkelte opnår at få kompetencer til at skabe sig et så udbytterigt og selvforvaltende uddannelses- og arbejdsliv som muligt.

Vi tilbyder særligt tilrettelagt fag-faglig undervisning på individuelt tilpassede niveauer, alt sammen med afsæt i den enkeltes kompetencer og potentialer og altid under hensyntagen til de særlige behov, den enkelte måtte have.

Vores teoriramme og menneskesyn hviler på eksistentialistisk tankegang og tager afsæt i både de kognitive (KRAP), psykodynamiske og systemiske teorier og metoder. Vi arbejder desuden ud fra en grundlæggende forståelse af tilknytningsteorien i forening med Daniel Sterns udviklingsteori samt nyere neuropsykologi og neuropædagogik (PAS).

I al vores didaktiske og pædagogiske virksomhed og dermed også i det undervisningsmiljø, vi skaber, integreres og omsættes dette afsæt, side om side med blandt andet Vygotskys teori om ”zonen for nærmeste udvikling”, til pædagogisk håndværk. I praksis gør det sig gældende i den måde, hvorpå vi forstår, planlægger, evaluerer og udøver undervisning samt pædagogisk behandlingsarbejde.

Vores udgangspunkt er, at alle mennesker er ligeværdige og kompetente, men ikke ligestillede. Vi tror på, at mennesker altid gør det bedste af det mulige, - også når adfærden ved første øjekast er uhensigtsmæssig.  

Vi arbejder med to hovedmål i al vores praksis:

  • At den enkelte elevs eller studerendes faglige, sociale og personlige potentiale udfoldes og udvikles optimalt i et relevant skole- og uddannelsesperspektiv.

  • At være en ansvarlig miljøterapeutisk ramme for det pædagogiske behandlingsarbejde, der gennem relations arbejde, støtter udviklingen af hele, særegne mennesker fra ydrestyring til indre styring, med det resultat, at evnen til affekt- og selvregulering styrkes.

Vædderbos Skole og
Uddannelsescenter

H. C. Ørsteds Vej 2
7900 Nykøbing

Skolens mobil:

Tel. 51 71 58 54

Lærerværelset

Tel. 97 72 07 16

STU Mobil:

Tel. 24 81 91 57

Mandag til torsdag fra 8.30 til 15.30.
Fredag fra 8.30 til 14.15.

Vædderbos Skole og
Uddannelsescenter er
en afdeling under det
socialpædagogiske
opholdssted Vædderbo. 
 
 


Vædderbos skole hører under det socialpædagogiske opholdssted Vædderbo. www.vadderbo.dkwww.paarettekurs.dkwww.vaedderbosskoleoguddannelsescenter.dk

JoomShaper